Announcement Zobacz jak chronić swoje dane osobowe

Zobacz jak chronić swoje dane osobowe

No picture available
Strona internetowa został przygotowany wyjątkowo z myślą o podmiotach zobowiązanych do jej stosowania – Policji, Straży Granicznej, prokuratur i sądów, a również prawników, inspektorów danych osobowych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa, osób zajmujących się aktywnością marketingową, udostępnianiem informacji publicznej oraz odpowiedzialnych za zapewnianie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego a również prawników-praktyków: radców prawnych, adwokatów, notariuszy. Blog internetowy omawia prawa osób, jakich dane osobowe są przetwarzane, środki ochrony prawnej przysługujące tym osobom, sposób prowadzenia nadzoru powyżej ochroną danych osobowych, z wyłączeniem danych osobowych przetwarzanych przez prokuraturę i sądy, zadania organu nadzorczego dodatkowo formy i sposób ich wykonania, obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych i tryb jego wyznaczania, sposób zabezpieczenia danych osobowych; tryb współpracy z organami nadzorczymi w innych państwach Unii Europejskiej, odpowiedzialność karną za pogwałcenie artykułów ustawy.

Offer:

Contact: Kevin, Żory, tel. 7935359826, email: kevin_c787@interia.pl
Date added: 09-01-2020